Ανακύκλωσις Α.Β.Ε.Ε - Τηλ.: 28310 20150, Fax: 28310 20155, e-mail: info@anakyklosis.gr